Chọn Ngày Cho Người Tuổi Thân

Tuổi Nhâm Thân (1932, 1992)

- Ngày, giờ nên tránh: Nhâm Thân, Nhâm Dần, Mậu Thân

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Mậu Dần

Tuổi Giáp Thân (1944, 2004)

- Ngày, giờ nên tránh: Giáp Dân, Giáp Dần, Canh Thân

- Ngày, giờ đặc biệt nên tránh: Canh Dần

Tuổi Bính Thân (1956)

- Ngày, giờ nên tránh: Bính Thân, Bính Dần, Nhâm Thân

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Nhâm Dần

Tuổi Mậu Thân (1968)

- Ngày, giờ nên tránh: Mậu Thân, Mậu Dần, Giáp Thân

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Giáp Dần

Tuổi Canh Thân (1980)

- Ngày, giờ nên tránh: Canh Thân, Canh Dần, Bính Thân

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Bính Dần.

Chon Ngay Cho Nguoi Tuoi Than - Posted: 10:33:41 | 14/09/2010