Tuổi Tuất - 2010

- Giáp Tuất (Hỏa, 16, 76) : tháng xấu vận xấu mọi tính toán đều gặp trở ngại hay thất bại. Tuổi nhỏ nên để tâm vào việc học đừng ngĩ đến tình cảm trai gái. Tuổi lớn gặp tật bệnh khiến hao tài.

- Nhâm Tuất (Thủy, 28) : tháng tốt nhưng nam La Hầu, nữ Kế Đô cũng không nên mưu sự việc lớn, tháng này có tài lộc, tình cảm tốt đẹp. Nữ mạng đề phòng bất trắc, không nên đi xa, công việc có tiến triển, còn độc thân sẽ gặp người trong mộng nhưng cẩn thận bị lợi dụng.

- Canh Tuất (Kim, 40) : cơ hội để mưu sự chưa đến vì tháng xấu và hạn Thái Bạch cho nên đề phòng tiền bạc có tiểu nhân tranh phản khiến hao tài. Nữ mạng mưu sự chưa thuận lợi, công việc có khó khăn, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền.

- Mậu Tuất (Mộc, 52) : tháng này mọi mưu sự và tiền bạc có tiến triển tốt đẹp, tình cảm, gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mưu sự hanh thông, tài lộc đến, có tin vui đưa đến.

- Bính Tuất (Thổ, 64) : tháng tốt vận xấu (nam La Hầu, nữ Kế Đô) cho nên dù mưu sự có thuận lợi nhưng không nên vung tay quá mức, gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đi đứng nên thận trọng, không nên tin người mà hao tài, đề phòng con cháu xảy ra chuyện xấu.

Tuoi Tuat - 2010 - Posted: 16:37:17 | 28/12/2009