Tuổi Tý - 2010

- Bính Tý (Thủy, 14, 74) : Đây là tháng tuổi nên có chuyển biến trong các mưu sự, nhưng sẽ gặp nhiều ưu phiền hơn may mắn vui vẻ. Những người sinh tháng Âm sẽ có tin tốt đến. Tuổi nhỏ nên thận trọng trong các giao tế; tuổi lớn đi xa đề phòng rủi ro, tránh miền sông nước.

- Giáp Tý (Kim, 26) : Công việc tiến triển bình thường, tình cảm chưa đến, tài lộc chưa như ý. Nữ mạng sao hạn Thái bạch cần đề phòng có tiểu nhân lợi dụng, nếu của đi thay người là điều may mắn. Chưa nên thay đổi công việc.

- Nhâm Tý (Mộc, 38) : Tình cảm cá nhân hay trong gia đạo được vui vẻ, công việc dẫn đến thuận lợi nhưng không lớn. Nữ mạng tài lộc vẫn chưa đến mà còn hao tài, có âm phù dương trợ nên sẽ qua khỏi những khó khăn.

- Canh Tý (Thổ, 50) : Tháng này không gặp may mắn trong mưu sự nhưng có tài lộc đến, tình cảm gia đạo vui. Nữ mạng cẩn thận trong việc đi đứng, đề phòng những giấy tờ có giá trị, đừng nên tin người.

- Mậu Tý (Hỏa, 62) : Các mưu sự, tài lộc không đến nhiều, gia đạo có những ưu phiền từ con cháu. Tháng này nên ẩn dật, nhún nhường có thể thay đổi vận hạn “tiền hung hậu kiết”. Nữ mạng vận hạn có sao Thái bạch, gặp tháng kỵ nên không có lợi trong các mưu sự, đề phòng có hao tài hay bệnh tật.

Tuoi Ty - 2010 - Posted: 17:17:37 | 23/12/2009