Xem Công Danh Sự Nghiệp

Thế vượng nên có Quan lâm
Tài hợp sinh Thế: gieo mầm tốt tươi
Quan lâm Nhật Nguyệt mừng vui
Công danh gặp dịp,được thời vinh thăng
Hợp Tử,hợp Thế nhớ rằng
Là hợp không tốt hay chăng hỡi người
Quan Không- Phá: chẳng hay rồi
Xung gia thêm nữa: xin mời ngồi yên
Thế Quan Phá- khó thăng thuyên
Thế Không, Tử vượng thì nên đợi chờ
Lại Quỷ nhập mộ bây giờ
Thế suy thì xấu, vượng chờ được thăng
Tài vượng Quan Không: Cứ việc để vàng trong tủ sắt
Thế giao Quan vượng: tất nhiên đeo ngọc tới sân rồng
Tử giao, Huynh động trùng trùng
Thôi quan, giáng chức, mắc vòng hoạ tai
Thế suy, Quỷ khắc hỡi ai
Cũng là điềm báo hoạ tai đến mình
Nếu Nguyên hào động: Cứu tinh
Đã tưởng rằng xấu lại thành thăng quan
Hào Tài hưng vượng bình an
Hoạn lộ thuận lợi khỏi bàn làm chi
Thế Quan, Nhật Nguyệt phù trì
Quan lâm Nhật Nguyệt đúng kỳ sinh Thân
Quan vượng đã được thêm phần
Thê tài cũng vượng vạn phần giúp may
Tài động sinh Thế rất hay
Việc quan thông suốt sắp ngày vinh thăng
Phụ động, Quan vượng ai bằng(địa vị)
Quan vượng, Huynh động đồn rằng thanh liêm
Huynh trì Thế phải lo phiền
Đã e giáng chức còn thêm tổn tài
Huynh Quỷ tĩnh:chỗ(Nơi mình phụ trách)yên hoài
Nếu động: binh hoả thiên tai kéo về
Thế Quan, Nhật Nguyệt khắc hề
Xà, Tước cùng về lắm kẻ dèm pha
Thế Vượng, có người cứu ta
Thế Hưu Tù: xấu, ắt là vạ to
Huynh Không, Thế Phá sầu lo
Mà sao hoạn lộ mấy thu chẳng quyền
Thế hoá Quỷ: mệnh chẳng yên
Thế Quan ngộ Mã: Lao phiền long đong
Hào Quan hợp được động Long
Long Quan trì Thế: sắc phong đến gần
Thế có Nhật Nguyệt đỡ đần
Niên thăng triệu ấy thêm phần đỉnh chung

Bây giờ xem quẻ cầu danh
Có Chu tước động dễ thành ai ơi
Quan vượng trì Thế: gặp thời
Quan Nhật Nguyệt động sinh tôi-Thế hào
Thì cầu danh tốt làm sao
Hoặc Phụ trì thế là cầu được danh
Thế Quan động- sự khó thành
Có Tài trì Thế việc mình có vui
Nếu thấy khắc phá thì thôi
Nếu thêm biến Quỷ: hỏng rồi mà nguy
Huynh động có sự trệ trì
Hoá Quan vất vả, cuối thì tạm an
Tổn thương nếu Phụ hoá Quan
Còn như Tài động cầu Quan tổn tài
Tài hoá Quan: vận đến rồi
Đường mây nhẹ bước, gặp thời hiển vinh
Tử động hoặc Tử bên mình
Công danh thi cử như hình phù du
Tử hoá Quan cũng tù mù
Công danh trắc trở bao thu nhọc nhằn
Quan động sinh Thế rất cần
Vì chưng thiên bẩm có phần lộc quan
Thế thêm hoá tiến: khỏi bàn
Chẳng cầu cũng vẫn vẹn toàn công danh

Xem Cong Danh Su Nghiep - Posted: 12:58:26 | 11/12/2009