Doc Truyen - Truyện Tranh

Thần đồng đất việt

Truyện tranh Thần đồng đất việt gồm các tập và tiêu đề sau: - Tập 1: Pháp Sư Gọi Bưởi - Tập 2: Trí Nhớ Siêu Phàm - Tập 3: Voi Đất Biết Đi - Tập 4: Thánh Chỉ Bằng Đá - Tập 5: Dấu tay xóa nợ - Tập 6: Hạ gục thầy ...

Than dong dat viet - Posted: 11:42:51 | 13/05/2009