Phim Tình Yêu Và Tham Vọng

Chuyện phim là một chuỗi sự kiện về những tham vọng, toan tính của các thanh niên trẻ trên bước đường lập nghiệp, và khi ước mơ vượt quá giới hạn thì sẽ trở thành lòng tham...

Tin tức Phim Tình Yêu Và Tham Vọng